Skoči do osrednje vsebine

Posodobitev pripomočka za licenciranje upravljavca AIS

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svoji spletni strani objavila nov, posodobljen Pripomoček za licenciranje upravljavca alternativnih investicijskih skladov. Ta je namenjen vložnikom kot pomoč pri pripravi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov (AIS) po Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. 

V posodobljenem Pripomočku za licenciranje upravljavca alternativnih investicijskih skladov so dodane naslednje nove vsebine:

 • zahteve, povezane z uporabo in izračunom finančnega vzvoda;
 • zahteve, povezane z vrednotenjem;
 • zahteve, povezane s prejemki, in
 • zahteve, povezane s trženjem enot AIS.

Pripomoček za licenciranje upravljavca alternativnih investicijskih skladov v tej izdaji tako vključuje naslednje vsebine:

 • zahteve, povezane z identifikacijo vložnika;
 • zahteve, povezane z oceno primernosti oseb, ki bodo dejansko vodile posle upravljavca AIS,
 • zahteve, povezane z oceno primernosti kvalificiranih imetnikov deležev upravljavca AIS,
 • zahteve, povezane s kapitalom ter poslovne in finančne projekcije upravljavca AIS;
 • zahteve, povezane z organizacijsko strukturo, ki se nanašajo na uporabo sorazmernosti in na sistem notranjih kontrol;
 • zahteve, povezane s funkcijo zagotavljanja skladnosti;
 • zahteve, povezane s funkcijo notranje revizije;
 • zahteve, povezane z upravljanjem tveganj;
 • zahteve, povezane z uporabo in izračunom finančnega vzvoda;
 • zahteve, povezane z vrednotenjem;
 • zahteve, povezane s prejemki;
 • zahteve povezane z ureditvami za prenos posameznih storitev, poslov oziroma funkcij upravljavca na drugo osebo in
 • zahteve, povezane s trženjem enot AIS.

Pripomoček, ki je objavljen v rubriki Navodila za licenciranje upravljavca alternativnega investicijskega sklada, bo ATVP postopoma nadgrajevala z novimi vsebinskimi sklopi, tako da bo v končni obliki vključeval vse regulatorne zahteve, povezane z licenciranjem upravljavca AIS.


Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si