Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje sprememb pri vodenju upravnih postopkov ATVP zaradi začasnih interventnih ukrepov (COVID-19)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporoča, da je dne 11. 3. 2021 začel veljati nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, s katerim se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah. Z navedenim predpisom se do konca epidemije COVID-19, vendar najdlje za tri mesece podaljšujejo spremembe pri vodenju upravnih postopkov ATVP.

V skladu z navedenim odlokom veljajo naslednje spremembe pri vodenju upravnih postopkov ATVP:

Možnost vlaganja vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom

Vloge se lahko vložijo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. V teh vlogah se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi ATVP.

Omejitev vlaganja vlog pri ATVP

Vloge se lahko vlagajo neposredno pri ATVP, če stranke vložitev predhodno najavijo po telefonu (na št. 01/280 04 00) oziroma po elektronski pošti (na e-naslov: info@atvp.si) in se dogovorijo o času vložitve vloge. Naročanje po telefonu je mogoče ves poslovni čas.

Stranke morajo pri vlaganju vlog pri ATVP skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.

Omejitev sodelovanja javnosti

ATVP lahko v času trajanja začasnih ukrepov izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka ATVP.

Oseba, ki ni izključena iz spremljanja ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj, mora skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo. ATVP lahko v skladu s strokovnimi priporočili določi varovalne ukrepe za sodelovanje udeležencev na ustni obravnavi in pri drugih procesnih dejanjih.

Pregledovanje dokumentov

Med trajanjem začasnih ukrepov se v prostorih ATVP ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Pri pregledovanju dokumentov v prostorih ATVP morajo osebe skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.

Vročanje

ATVP lahko odločbe, sklepe in druge dokumente vroča z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena zakona.

Možnost podaljšanja rokov

ATVP lahko s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

Prav tako lahko ATVP za največ dva meseca podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali ATVP, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si