Podaljšan rok za prijavo na delavnico o poročanju javnih družb v enotni elektronski obliki ESEF

Javne družbe bodo morale v skladu z zahtevami Direktive 2013/50/EU o spremembi Direktive o transparentnosti 2004/109/ES ter na podlagi Delegirane uredbe 2018/815 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja letna računovodska poročila, ki bodo vsebovala računovodske izkaze za poslovna leta, ki se bodo začela 1. januarja 2020 ali pozneje, pripravljati v enotni elektronski obliki poročanja ESEF. Da bi se javne družbe na nov način poročanja ustrezno pripravile, bo Agencija za trg vrednostnih papirjev organizirala delavnico, na kateri bodo njeni strokovnjaki predstavili najpomembnejše informacije in napotke v zvezi z letnimi računovodskimi poročili v enotni elektronski obliki ESEF.

Delavnica bo potekala v petek, 22. novembra 2019, od 12.30 do 15.00 ure v vijolični dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Javne družbe, ki se na delavnico še niso prijavile, lahko na elektronski naslov esef@atvp.si sporočijo imena, priimke in elektronske naslove oseb, ki se bodo delavnice udeležile še do 8. 11. 2019.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si