Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo vlagateljem v zvezi z naložbami v alternativne investicijske sklade

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v nadzornih postopkih še vedno ugotavlja kršitve določb o trženju enot alternativnih investicijskih skladov (AIS) s strani nekaterih registriranih upravljavcev AIS. Ugotovljene kršitve se nanašajo na nedovoljene poslovne prakse, ko nekateri registrirani upravljavci AIS enote AIS ponujajo vlagateljem, ki nimajo ustreznega poznavanja in izkušenj na trgih finančnih instrumentov, in se tudi ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni pri nalaganju svojih sredstev v enote AIS. Zaradi visokega tveganja, ki ga tovrstne naložbe predstavljalo za neprofesionalne vlagatelje, bo ATVP tudi v prihodnje intenzivno spremljala delovanje registriranih upravljavcev AIS ter od njih terjala dosledno izvajanje trženja enot AIS zgolj profesionalnim vlagateljem.

Podrobnejše ugotovitve nadzora so dostopne tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si