Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo – netržne obveznice z obljubljenim visokim donosom

V zadnjem času je opaziti povečano število oglasov, ki oglašujejo nakup obveznic z zajamčeno visokim donosom, pri čemer:

 • naj bi se kupnina za obveznice uporabila za razvoj projektov, povezanih z zdravstvom ali oskrbo starejših;
 • obveznice izdajajo izdajatelji, ki nimajo svojega sedeža v Republiki Sloveniji;
 • obveznice niso nematerializirane in niso vodene v nadzorovani centralni depotni družbi, temveč register imetnikov obveznic vodi izdajatelj sam;
 • so obveznice na voljo največ prvim 149 kupcem;
 • znaša običajno obljubljen donos 5 ali več odstotkov;
 • nakup obveznic ne poteka preko nadzorovanih subjektov (borznoposredniške družbe, banke) temveč se obveznice kupijo neposredno pri izdajatelju, kateremu kupec tudi nakaže plačilo;
 • je vsebina obveznosti iz obveznice podrejena tujemu pravu.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opozarja, da v zvezi s tovrstnimi obveznicami, ker so na voljo največ 149 prvim kupcem, ni izdan prospekt. Tako so informacije, ki so v zvezi z njimi na voljo, lahko pomanjkljive.

ATVP opozarja, da tovrstne obveznice predstavljajo tvegano in nelikvidno naložbo, ki ni primerna za vsakogar in kot taka lahko vodi v izgubo znatnega dela vloženih sredstev!


Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si