Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo javnosti glede valutnih oz. forex poslov

Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja opozorilo za javnost v zvezi s ponujanjem valutnih oz. forex poslov na območju Republike Slovenije. V zadnjem času namreč zaznavamo večje število ponudnikov tveganih valutnih oz. forex poslov, po drugi strani pa tudi povečano zanimanje vlagateljev za tovrstne posle.

V zvezi s tem Agencija morebitnim vlagateljem svetuje izjemno previdnost pri odločanju za sklepanje takšnih pogodb, predvsem vlagateljem, ki imajo manj izkušenj pri trgovanju s finančnimi instrumenti. Še posebno previdnost pa Agencija svetuje v primerih obljubljanja nenavadno visokih donosov, ki praviloma s seboj nosijo tudi veliko tveganje.

Agencija opozarja, da tovrstne posle ponujajo tudi nepooblaščeni posredniki, najpogosteje kar na spletnih straneh ali pa na predavanjih za ožji krog ljudi. V kolikor vlagatelji vseeno razmišljajo o tovrstnih naložbah, predlagamo, da si priskrbijo čimveč informaciji in se seznanijo z vsemi vrstami tveganj, ki jih prinašajo takšni posli. Zato priporočamo, da se obrnejo na borznoposredniške družbe in banke, ki imajo za opravljanje investicijskih storitev in poslov dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev oz. Banke Slovenije.

Za dodatne informacije se lahko obrnejo tudi na Agencijo za trg vrednostnih papirjev in na spletne strani Agencije oz. spletne strani Banke Slovenije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si