Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo glede vlaganj v kripto imetja

V zadnjem času je v medijih in na družabnih omrežjih znova mogoče zaznati pomembno povečanje zanimanja za naložbe v kripto imetja. Navedeno sovpada s ponovno znatno rastjo vrednosti najbolj znanega kripto imetja, to je z rastjo vrednosti Bitcoina.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) uvodoma poudarja, da velika večina kripto imetij (Bitcoin, Ether…) ne predstavlja finančnega instrumenta in da tako ATVP ni pristojna za nadzor nad trgovanjem s temi imetji. Prav tako trgovanje s kripto imetji večinoma ni podvrženo nadzoru drugih domačih ali tujih nadzornih organov.

ATVP opozarja vse morebitne kupce kripto imetij, da vrednost kripto imetij običajno nima stvarno utemeljene podlage, saj kripto imetja navadno nimajo uporabne vrednosti, to je podlage, iz katere bi lahko izhaja njihova cena. Tako cena kripto imetij navadno temelji zgolj na vsebinsko neosnovanem prepričanju, da bo vrednost kripto sredstev le rasla. Ker velika večina kripto imetij torej nima uporabne vrednosti, je trg kripto sredstev podvržen močnim nihanjem vrednosti kripto imetij. Pretekla gibanje vrednosti cen kripto imetij jasno kažejo, da morajo kupci kripto imetij računati z možnostjo znatnih izgub oziroma morebiti tudi z izgubo vseh vloženih sredstev.

ATVP ugotavlja, da je trg kripto imetij, pri čemer so še posebej na udaru manj znana kripto imetja z manjšo tržno kapitalizacijo, podvržen pogostim tržnim manipulacijam. Na družbenih omrežjih (npr. na Twitterju) je namreč mogoče vsakodnevno zaslediti vabila v tako imenovane »pump and dump« (napihni in prodaj) skupine. ATVP opozarja, da organizatorji takih skupin sami predhodno kupijo sredstvo, v zvezi s katerim naj bi skupina izvedla »pump and dump«, v času izvedbe »pump in dump« pa ga prodajo sodelujočim. Sodelovanje v »pump and dump« skupinah tako vodi zgolj v izgubo vloženega denarja.

ATVP še ugotavlja, da se v zadnjem letu poudarja razvoj, posledično pa tudi naložbe v tako imenovane decentralizirane finance. Pojem decentraliziranih financ zajame platforme, ki so oblikovane z uporabo programskih rešitev (tako imenovanih pametnih pogodb), ki med drugim omogočajo, ne da bi pri tem sodelovali tretji posredniki, posojanje kripto imetij, ustvarjanje kripto imetij z zatrjevano stalno (stabilno) vrednostjo, trgovanje s kripto imetji in trgovanje s sintetičnimi izvedenimi finančnimi instrumenti. Tehnologija, ki omogoča tovrstne decentralizirane finance se še razvija in je nepreverjena, ponudniki platform, ki omogočajo tovrstno poslovanje, pa niso nadzorovani. Zato lahko tako naložbe, kot tudi sama uporaba decentraliziranih financ, vodijo v izgubo vseh vplačanih sredstev.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si