Opozorilo bodočim prevzemnikom v zvezi z objavami prevzemnih namer

Na podlagi preteklih zaznanih nepravilnosti ter v izogib bodočim kršitvam želi Agencija za trg vrednostnih papirjev (Agencija) vse potencialne prevzemnike ciljnih družb opozoriti na določbo 23. člena ZPre-1 (Zakon o prevzemih), v skladu s katero mora v imenu in za račun prevzemnika prevzemno ponudbo dati in v postopku v zvezi z njo opraviti druga pravna dejanja pooblaščeni član centralne depotne družbe. Postopek v zvezi s prevzemno ponudbo ureja III. poglavje ZPre-1, ki se začne s (in posledično torej vključuje tudi) prevzemno namero iz 24. člena ZPre-1.

Ker je torej prevzemna namera iz 24. člena ZPre-1 prvo dejanje prevzemnika v postopku v zvezi s prevzemno ponudbo, ki ga določa III. poglavje ZPre-1, mora tudi prevzemno namero v imenu in za račun prevzemnika dati in objaviti pooblaščeni član centralne depotne družbe (t. j. s strani prevzemnika pooblaščena borznoposredniška družba, banka ali drugo investicijsko podjetje, ki je upravičeno opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije, katera/o ima položaj registrskega člana centralne depotne družbe).

Prevzem ciljne družbe je na podlagi določb ZPre-1 strogo reguliran postopek, ki služi predvsem namenu zaščite manjšinskih delničarjev. Ko gre za objavo prevzemne namere, ki je napram javnosti prvi reguliran ali normativno urejen korak prevzemnika v postopku s prevzemno ponudbo, na podlagi katerega se javnost ter delničarji formalno seznanijo z namenom prevzemnika, da bo objavil prevzemno ponudbo, gre obenem za informacije, ki imajo širše in pomembne posledice tudi v zvezi s ciljno družbo samo (še posebej, če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu in še posebej ob dejstvu, da objava prevzemne namere sproži določene zakonske omejitve glede delovanja poslovodstva ciljne družbe). S stališča zapisanega je tako način in s tem zakonitost objave prevzemne namere izrednega pomena. S tem, ko je njena objava predpisana prek pooblaščenega člana centralne depotne družbe, ki je s strani Agencije prav tako reguliran subjekt, je  verodostojnost objave za vse njene naslovnike tudi bistveno večja.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si