Skoči do osrednje vsebine

Odziv ESMA na dogajanje v zvezi z visoko nestanovitnostjo cen pri trgovanju z nekaterimi delnicami

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) se je z izjavo odzval na nedavne dogodke na ameriških trgih, ki so pripeljali do zelo visoke nestanovitnosti cen nekaterih ameriških delnic, povezano z znatnim kopičenjem neto kratkih pozicij in usklajenimi ukrepi nekaterih malih vlagateljev na podlagi informacij z družabnih omrežij. Kljub drugačnim pravilom in strukturi trga v EU ni izključeno, da se podobne okoliščine in primeri lahko pojavijo tudi v EU.

ESMA pozdravlja večjo udeležbo malih vlagateljev na delniških trgih, vendar poziva male vlagatelje, naj bodo previdni pri sprejemanju naložbenih odločitev, ki temeljijo izključno na informacijah iz družabnih omrežij in drugih spletnih platform, če ne morejo preveriti zanesljivosti in kakovosti teh informacij. Pred odločitvijo o naložbi je za vsakega vlagatelja ključno, da zbere informacije o naložbah iz zanesljivih virov, pri čemer se upoštevajo cilji naložbe, prednosti razpršitve in sposobnost prenašanja izgub.

Mali vlagatelji se pri naložbah v delnice, za katere je značilna zelo velika nestanovitnost cen, soočajo s pomembnimi tveganji. Nestanovitnost cen lahko povzročajo številni dejavniki, tudi kadar so finančni instrumenti predmet velikega obsega prodaj na kratko. Povišanje cen se lahko nenadoma ustavi in obrne ter hitro izpostavi vlagatelje velikim izgubam.

Pri tem prav tako niso zanemarljiva tveganja zlorabe trga. Razprava o možnosti nakupa ali prodaje delnic izdajatelja samo po sebi še ne pomeni zlorabe trga, vendar bi lahko organiziranje ali izvajanje usklajenih strategij trgovanja ali oddaje naročil pod določenimi pogoji in čas za umetno povečanje cene delnice predstavljali tržno manipulacijo.

V izogib takim in podobnim dogodkom na trgih bodo ESMA in nacionalni pristojni organi še naprej analizirali dogodke na trgu in razmislili o sprejetju nadaljnjih pobud z namenom ohranjanja zaščite vlagateljev in celovitosti trga.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si