Odziv ESMA na dogajanje, povezano s koronavirusom

Predsednik Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) Steven Maijoor je danes podal izjavi v zvezi s finančimi trgi EU in regulatornimi aktivnostmi v povezavi z izbruhom koronavirusa (COVID-19). Izjavi predsednika Maijoorja, ki ju je ESMA danes objavila na svojem Twitter računu, sta navedeni v nadaljevanju:


ESMA, finančni trgi EU in COVID-19

„Cilj ESMA je ohraniti odprte in urejene trge, saj so ključnega pomena za delovanje našega gospodarstva in finančnega sistema, predvsem v trenutnih razmerah. Odprti trgi omogočajo nadaljevanje procesa prilagajanja cen novim informacijam in zagotavljajo likvidnost v korist vlagateljev, saj jim omogočajo ponovno uravnoteženje portfeljev in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. ESMA v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi še naprej spremlja gibanje na finančnih trgih zaradi izbruha COVID-19 in je pripravljena uporabiti svoja pooblastila za zagotavljanje pravilnega delovanja trgov EU, da le ti koristijo vlagateljem in krepijo stabilnost. "

ESMA, regulatorne aktivnosti in COVID-19

„Kot odgovor na izbruh COVID-19 je ESMA okrepila svoje usklajevanje z nacionalnimi nadzornimi organi. Da bi pomagali neprekinjenemu poslovanju udeležencev na trgu, smo razjasnili zahteve glede beleženja telefonskih pogovorov, ublažili številne roke, vključno s tistimi v zvezi s SFTR*, in uskladili izvajanje ukrepov za prodajo na kratko v številnih državah članicah. Nadaljevali bomo s tem intenzivnim sodelovanjem z nacionalnimi nadzornimi organi za odzivanje na trenutne izjemne okoliščine.”

*Op. prev.: Uredba (EU) 2015/2365 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe

** Prevod ATVP

 
ESMA je sporočila tudi, da se je zaradi izbruha COVID-19, ki je močno vplival na poslovanje vseh zainteresiranih udeležencev, odločila, da bo za 4 tedne podaljšala roke za pripombe na vse aktualne posvetovalne dokumente.

Sporočilo ESMA in seznam aktualnih posvetovanj si lahko ogledate tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si