Odhod Velike Britanije iz EU – vpliv na slovenski kapitalski trg

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom zaščite vlagateljev in ohranjanja stabilnosti finančnega sistema podaja naslednje pojasnilo za zainteresirano javnost v zvezi s posledicami izstopa Velike Britanije iz Evropske unije dne 31. 1. 2020.

Po izstopu iz Evropske unije (EU) je za Veliko Britanijo dne 1. 2. 2020 v skladu s sporazumom, ki ga sklenila z EU, začelo veljati 11- mesečno prehodno obdobje, v katerem bodo morali njeni poslovni subjekti, ki delujejo na trgu finančnih instrumentov v državah članicah, uskladiti svoje poslovanje z veljavno zakonodajo. To pomeni, da licencirani subjekti iz Velike Britanije po 31. 12. 2020 ne bodo več mogli neposredno opravljati svojih storitev in poslov na območju EU na podlagi priglasitve (oziroma t. i. potnih listov), saj bodo v razmerju do držav članic EU izenačeni s tako t. i. tretjimi državami. Torej bodo kot poslovni subjekti iz tretjih držav morali za poslovanje v Republiki Sloveniji bodisi pridobiti ustrezno dovoljenje ATVP bodisi preseliti svoj sedež v državo članico in tam ponovno pridobiti dovoljenje nadzornega organa.

Tudi izdajatelji iz Velike Britanije bodo od 1. 1. 2021 dalje izenačeni z izdajatelji tretjih držav, kar pomeni, da bodo za vsa dejanja v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti oziroma njihovo uvrstitvijo v trgovanje na borznem trgu, vključno s sestavo in objavo prospekta, morali pooblastiti investicijsko podjetje, ki je Republiki Sloveniji upravičeno opravljati investicijske storitve in posle.

ATVP glede na podatke, s katerimi razpolaga, ocenjuje, da brexit ne bo imel večjega vpliva na slovenski kapitalski trg. Kljub temu pa v izogib morebitnim težavam ATVP priporoča vsem strankam investicijskih podjetij in družb za upravljanje iz Velike Britanije, da pri njih pridobijo informacije o spremembah načina opravljanja investicijskih storitev oziroma trženja enot KNPVP zaradi brexita po koncu prehodnega obdobja.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si