Skoči do osrednje vsebine

Odgovor na članek »Pahor molči, kdo je vez do Šrota« (Finance, 18.11.2008)

Avtorici zgornjega članka sta pri povzemanju odgovora ATVP v zvezi s predčasno seznanitvijo predsednika vlade z informacijo o nameravani prodaji deleža Pivovarne Laško v Mercatorju navedli določena (napačna) dejstva. Zato dodatno pojasnjujemo zakaj omenjena informacija ne ustreza zakonskim kriterijem notranje informacije.

Natančna informacija je tista, ki označuje okoliščine (ali dogodek), ki obstajajo, ali je mogoče razumno pričakovati, da bodo nastopile, in je zadosti podrobna, da je na njeni podlagi mogoče sklepati o mogočih učinkih teh okoliščin (ali dogodka) na cene delnic. Informacija o prodaji Mercatorja ni natančna, kajti na njeni podlagi ni mogoče napovedati gibanja vrednosti delnice Mercatorja oz. Pivovarne Laško. Enotna tečaja delnic omenjenih družb sta se v obdobju po objavi informacije o prodaji Mercatorja do 17.11.2008 v povprečju znižala za 15,08 % (MELR) in 16,16 % (PILR). V istem obdobju se je podobno gibal tudi borzni indeks SBI20 (-15,34 %), zato ni mogoče zaključiti, da je navedena informacija vplivala na gibanje tečaja delnice Mercatorja oz. Pivovarne Laško. Prodaji delnic Mercatorja v lasti Pivovarne Laško tudi ne sledi obvezno prevzem družbe.

O prodaji se v javnosti govori že dalj časa; nenazadnje je oktobra letos ATVP povezanim osebam, med katerimi je bila tudi družba Pivovarna Laško, z odločbo o usklajenem delovanju naložil odpravo kršitev prevzemne zakonodaje bodisi z odprodajo skupnega lastniškega deleža povezanih oseb pod prevzemni prag bodisi z objavo prevzemne ponudbe. Tudi Dnevnik je v članku »Neuradno: Soršak dovolil Šrotu prodajo četrtine Mercatorja« dne 30.10.2008, torej preden je svojo namero razkrila uprava Pivovarne Laško, objavil, da Laščani že iščejo kupce za svoj delež v Mercatorju, pri čemer se je skliceval na številne vire. To pomeni, da informacija o prodaji Mercatorja v času, ko se je z njo seznanil Borut Pahor, ni bila neobjavljena, kar je pogoj za obstoj notranje informacije.

Dodajamo, da je ATVP s postopkom in ugotovitvami omenjenega nadzora suma zlorabe notranje informacije že seznanil Svet Agencije.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si