Skoči do osrednje vsebine

Odgovor na javni protest VZMD

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je od Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) prejela »javni protest zoper nedopustne regulatorne pritiske na organizirano nastopanje malih delničarjev«. V odzivu na navedeno pismo je ATVP pojasnila svoje zakonske pristojnosti in nadzorne aktivnosti. Poudarila je, da se zaščita malih delničarjev zagotavlja z doslednim izvajanjem zakonskih določb s področja kapitalskega trga, pri čemer so nekatere storitve na kapitalskem trgu upravičene opravljati le osebe, ki za to pridobijo posebno dovoljenje ATVP. Zakonitost delovanja oseb, ki opravljajo storitve na kapitalskem trgu, se ugotavlja v nadzornih postopkih ATVP. Takšen primer je tudi nadzor nad VZMD. 

Osebe z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitev na kapitalskem trgu morajo izpolnjevati visoke zahteve in so podvržene stalnemu nadzoru ATVP. ATVP pa vrši nadzor tudi nad osebami, ki niso pridobile ustreznega dovoljenja ATVP in opravljajo storitve v nasprotju s predpisi s področja, za katerega je pristojna ATVP. Zato je za nadzor nad VZMD ATVP pristojna, če ta opravlja ali želi opravljati storitve, ki so jih upravičeni opravljati le subjekti, ki imajo takšno dovoljenje. Namen tovrstne zakonske ureditve je prav v zaščiti vlagateljev, saj je pomembno, da za njihovo premoženje skrbijo subjekti, ki izpolnjujejo predpisane organizacijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje za poslovanje. Zato vlagatelji, ki hranijo svoje vrednostne papirje pri subjektih brez tovrstnega dovoljenja, niso deležni enakovredne zaščite svojih premoženjskih pravic (že zato, ker niso vključeni v jamstveno shemo, ki bi jim ob izgubi njihovega premoženja zagotavljala 22.000 EUR vračila za morebitno izgubo sredstev). Vloga ATVP je v skrbi za varen in delujoč kapitalski trg ter za zaščito vseh udeležencev na trgu, za kar si bo ATVP prizadevala tudi v prihodnje.

Celoten odgovor ATVP

Javni protest VZMD


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si