Objava splošnih aktov s področja ZTFI-1 v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019, so objavljeni naslednji splošni akti, izdani na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1):
- Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev;
- Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav;
- Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij;
- Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij;
- Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu;
- Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij in
- Sklep o informacijah o pomembnih deležih.

Navedeni splošni akti začnejo veljati dne 25. 5. 2019.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si