Skoči do osrednje vsebine

Objava splošnih aktov ATVP v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022, so objavljeni naslednji splošni akti Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP):

Ti akti, ki jih je ATVP izdala na podlagi Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, bodo začeli veljati 19. marca 2022.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si