Objava splošnega akta v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 59/19 z dne 4. 10. 2019 je objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada.

Navedeni akt, izdan na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),  bo začel veljati 19. 10. 2019, uporabljati pa se začne 1. 12. 2019.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si