Skoči do osrednje vsebine

Objava prenovljenega informativnega seznama delniških družb za katere se uporablja Zakon o prevzemih

Prenova informativnega seznama delniških družb za katere se uporablja Zakon o prevzemih (ZPre – 1) se v največji meri nanaša na kriterij iz drugega odstavka 4. člena ZPre – 1, po katerem se citirani zakon uporablja za ciljne družbe, s katerih delnicami se na organiziranem trgu ne trguje, če imajo te na zadnji dan leta pred letom, ki je pomembno za presojo uporabe tega zakona, najmanj 250 delničarjev. Prenovljen informativni seznam tako vključuje družbe z najmanj 250 delničarji po stanju na dan 31. 12. 2008.

V prenovljenem informativnem seznamu so, glede na seznam z dne 1. 10. 2008, upoštevane tudi nekatere preostale spremembe glede ciljnih družb iz 4. člena ZPre – 1. Tako so npr. iz prenovljenega seznama izključene družbe, ki so izvedle statusno preoblikovanje (npr. preoblikovanje iz d. d. v d. o. o.), so bile izbrisane poslovnega registra (npr. kot posledica stečaja), so iz organiziranega trga umaknile delnice z glasovalno pravico in podobno.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si