Skoči do osrednje vsebine

Objava podatkov o neto vplačilih in številu vlagateljev v posamezne tipe vzajemnih skladov

Agencija za trg vrednostnih papirjev dopolnjuje seznam podatkov o poslovanju vzajemnih skladov, ki jih redno mesečno objavlja v Podatkovnem ogledalu na svoji spletni strani. Poleg enotne tabele z zbirnimi podatki za vse vzajemne sklade se bodo odslej objavljale tudi tabele za posamezne tipe skladov (skladi skladov, delniški skladi, mešani skladi, obvezniški skladi, skladi denarnega trga) dopolnjene s podatki o mesečnih neto vplačilih in številu vlagateljev.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si