Skoči do osrednje vsebine

Nezakonite ponudbe za sodelovanje pred začetno javno ponudbo delnic družbe Porsche AG

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opozarja javnost na pojav nezakonitih ponudnikov, ki ponujajo deleže družbe Porsche Aktiengesellschaft (Porsche AG) pred domnevno prvo ponudbo javnosti. V zvezi s temi ponudbami je nemški nadzorni organ (BaFin) izdal več opozoril, v katerih je poudaril, da ponudniki – v nasprotju z njihovimi trditvami – nimajo dovoljenja BaFin za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Njihovega poslovanja ne nadzoruje BaFin, zato so njihove ponudbe nezakonite in ne izvirajo iz družbe Volkswagen AG ali njenih hčerinskih družb. BaFin je v zvezi s tem zapisal, da prejema vse več prijav poskusov goljufij, v katerih se ponujajo delnice znanih podjetij, vendar vlagateljem delnic ne dostavijo in jim po plačilu kupnine ponudniki niso več na voljo. 

Nadzorni organ BaFin je od novembra 2021 izdal več opozoril v zvezi z nezakonitimi ponudbami delnic družbe Porsche AG oziroma Daimler Truck Holding AG, ki so jih ponujale družbe Frankfurt Investinig GmbH, Dax Investment GmbH, Stern Invest GmbH in Stier Invest GmbH.

Ker do podobnih pojavov lahko prihaja tudi v Republiki Sloveniji, ATVP v zvezi s takimi ponudbami priporoča posebno previdnost, saj gre za nezakonita ravnanja, ki lahko rezultirajo v izgubi denarnih sredstev.

ATVP vlagatelje opozarja, da poslujejo samo s pooblaščenimi ponudniki investicijskih storitev in poslov; pred vsako naložbo v vrednostne papirje naj se prepričajo, da ima ponudnik dovoljenje ATVP ali Banke Slovenije za opravljanje investicijskih storitev in poslov. V primerih, ko so ponudnikih iz drugih držav članic, naj preverijo, ali lahko v skladu z direktivo MiFID II neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije, pri ponudnikih iz tretjih držav pa, ali imajo odprto podružnico investicijskih podjetij v RS.

Vlagatelji naj spremljajo tudi novice in opozorila na spletnih straneh ATVP, ter opozorila pristojnih nadzornih organov v državah ponudnika in izdajatelja vrednostnih papirjev. Pri naložbah v finančne instrumente pa naj upoštevajo priporočila in napotke za vlagatelje. Če zaznajo elemente prevare, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si