Skoči do osrednje vsebine

Napotki Agencije za trg vrednostnih papirjev za poslovanje z valutnimi t.i. FOREX posli

Ljubljana, 11.6.2008 - Zaradi številnih zlorab, katerim smo v zadnjem času priča na slovenskem kapitalskem trgu, in zaradi vse pogostejših vprašanj v zvezi z valutnimi oz. forex posli, Agencija za trg vrednostnih papirjev ponovno opozarja na možna tveganja pri tovrstnih poslih.

Agencija opozarja vse, ki razmišljajo o investiranju v valutne posle oziroma v izvedene finančne instrumente na valutah, naj bodo pri tem zelo previdni, saj so tovrstni posli praviloma izjemno tvegani. Predlaga, da se poučijo o vseh vidikih tovrstnega poslovanja pri borznoposredniških družbah in bankah, ki imajo za opravljanje investicijskih storitev in poslov dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev oz. Banke Slovenije.

Agencija priporoča vsem vlagateljem, ki razmišljajo o tovrstnih naložbah, da:

  • pridobijo čim več informacij, vključno z informacijami o možnih tveganjih;
  • pridobijo čim več informacij o ponudniku, vključno s preteklimi poslovnimi rezultati in izkušnjami vlagateljev;
  • od ponudnika zahtevajo pisne informacije in potrdila;
  • ne vlagajo več, kot si lahko privoščijo, da izgubijo;
  • v nobenem primeru ne zastavljajo svojega premoženja in svojih prihrankov za trgovanje z valutnimi posli.

 
Sklepanje valutnih poslov odsvetuje vselej, ko:

  • ponudnik nima licence nadzornega organa (ATVP ali BS);
  • gre za ponudbo tovrstnih poslov s strani nepooblaščenih posrednikov, preko spletnih strani ali pa na predavanjih za ožji krog ljudi;
  • se denar nakazuje v tujino (po možnosti preko interneta);
  • gre za gotovinsko poslovanje;
  • posrednik trdi, da je pri valutnem poslovanju malo ali nič tveganja, ter da ima večina vlagateljev dobiček, medtem, ko ima večina v resnici izgubo;
  • posrednik trdi, da je priložena izjava o tveganju samo formalnost (pomembno je, da izjavo o tveganju natančno preberete in jo razumete);
  • posrednik trdi, da z valutnim poslovanjem služite v vsakem primeru, ne glede na to, ali valuta raste ali pada;
  • posrednik obljublja možnosti hitrega zaslužka;
  • posrednik napoveduje ali zagotavlja velike dobičke;
  • valutne posle predstavi neznana oseba kot eno izmed možnosti vlaganja;
  • se pogodbe sklepajo v tujini in niso zavarovane s slovenskim pravnim redom;
  • ponudnik ponuja nenavadno visoke donose (ti po pravilu nosijo visoko tveganje);
  • posrednik predlaga, da se v valutne posle vložijo prihranki;
  • posrednik trdi, da je potrebno takoj vložiti sredstva, sicer bo prepozno.

 

Slovenski pravni red zagotavlja pravno varnost samo pri poslovanju s tistimi subjekti, ki imajo veljavno licenco nadzornega organa. Seznam subjektov, ki so upravičeni opravljati investicijske storitve in posle, je objavljen na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev oz. pri Banki Slovenije.


Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si