Skoči do osrednje vsebine

Naložbe v finančne instrumente preko spletnih platform

V zadnjih letih smo tudi na področju finančnih naložb priča vse večji digitalizaciji. Vse več naložb v finančne instrumente poteka preko spletnih platform. Ob vseh prednostih, ki jih takšno sklepanje poslov prinaša, pa morajo vlagatelji paziti, da ravnajo preudarno in da upoštevajo pravila investiranja. Predvsem pa se morajo prepričati, da ima oseba, s katero poslujejo, ustrezno dovoljenje nadzorne institucije za opravljanje investicijskih storitev in poslov. 

Na območju EU smejo opravljati investicijske storitve in posle samo (pravne) osebe, ki imajo dovoljenje pristojnega organa. Pri tem so predpisi »tehnološko nevtralni«, kar pomeni, da ne predpisujejo načina opravljanja teh storitev torej niti ne omejujejo uporabe spletnih platform.

Vlagatelji naj pred sklepanjem kakršnih koli dogovorov ali sprejemanjem investicijskih odločitev glede naložb v finančne instrumente vselej – tudi kadar poslujejo preko spletnih platform – preverijo, ali imajo osebe, s katerimi poslujejo, vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev.

Informacije o (pravnih) osebah, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, so objavljene na spletnih straneh ATVP ali Banke Slovenije. Na spletni strani ATVP je objavljen tudi register odvisnih borznoposredniških zastopnikov, tj. pravnih oseb, ki smejo na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti samo enega investicijskega podjetja opravljati zanj določene storitve.

V Republiki Sloveniji lahko investicijske storitve in posle (na podlagi priglasitve ATVP) opravljajo tudi investicijska podjetja in družbe za upravljanje iz držav članic EU, ki so navedena na tem seznamu. Pravne osebe iz t. i. tretjih držav pa lahko v Sloveniji poslujejo samo preko podružnice investicijskega podjetja.

Osebe, ki opravljajo investicijske storitve in posle, morajo poslovati v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja in strankam oziroma potencialnim strankam vedno zagotavljati informacije, ki so poštene, jasne in niso zavajajoče.

Vsem, ki se prvič srečujejo z naložbami v finančne instrumente, priporočamo, da upoštevajo vsebine, objavljene na spletni strani Izobraževanje vlagateljev.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si