Nadzorniške prioritete ATVP v letu 2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tako kot v preteklih letih tudi letos organizirala letno srečanje med predstavniki ATVP in člani uprav borzno posredniških družb in bank, ki opravljajo finančne storitve ter člani uprav družb za upravljanje. Namen tovrstnih srečanj je udeležencem predstaviti pomembnejše ugotovitve iz nadzornih postopkov, ki jih je ATVP nad omenjenimi družbami vodila v preteklem letu, jih seznaniti s prioritetami na področju nadzora v letu 2020 ter predstaviti regulatorne spremembe, ki bodo tako ali drugače vplivale na poslovanje teh družb v prihodnosti.

ATVP v letu 2020 na področju nadzora nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov načrtuje izvedbo nadzora nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev v zvezi s kibernetsko varnostjo, nadzora v zvezi z varovanjem sredstev strank, nadzora v zvezi z izpolnjevanjem zakonskih zahtev pri opravljanju storitev borznega posredovanja in gospodarjenja ter nadzora nad sistemi za ugotavljanje sumljivih transakcij, povezanih z zlorabami trga.

V letu 2020 bo ATVP svoje nadzorne aktivnosti izvajala tudi v zvezi z vodenjem fiduciarnih računov pri odvetnikih in notarjih ter v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in poslov oseb, ki niso pridobile ustreznega dovoljenja za opravljanje teh storitev.

Nadzorne aktivnosti na področju opravljanja storitev upravljanja KNPVP skladov bodo v letu 2020 obsegale nadzor nad ustreznostjo upravljanja likvidnosti, primernostjo razkritij finančnih vodil in dejanske stopnje sledenja ter ustreznostjo umestitve storitve gospodarjenja v okvir poslovanja družbe za upravljanje. Podobno kot v letu 2019 bo ATVP tudi v 2020 pozornost posvetila tudi varovanju informacij in kibernetski varnosti družb za upravljanje. Na področju upravljavcev alternativnih skladov bo ATVP v letu 2020 preverjala zakonitost trženjskih praks registriranih upravljavcev AIS in spoštovanje pravil varnega ter skrbnega poslovanja v upravljavcih specialnih investicijskih skladov.

ATVP bo v 2020 redno preverjala tudi upoštevanje pravil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

ATVP je z letošnjimi prioritetami na področju nadzora seznanila tudi javne družbe, in sicer z okrožnico z dne 18. 12. 2019, pred tem pa je na delavnici, ki jo je izvedla novembra 2019, javne družbe seznanila tudi z zahtevami, ki jih glede poročanja v elektronski obliki (letna poročila) prinaša uredba ESEF.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si