Skoči do osrednje vsebine

Mnenje Agencije v zvezi z možnostjo javne ponudbe delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala z vložki ali iz naslova odobrenega kapitala v razponu

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 238. seji dne 22.9.2008 sprejel naslednje mnenje.

Izdajatelj novih delnic, ki v zvezi z javno ponudbo delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala z vložki ali iz naslova odobrenega kapitala pridobi odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za prodajo delnic javnosti iz prvega odstavka 69. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07-popr. in 69/08) lahko javnosti ponudi delnice tudi do določenega števila bodisi od-do določenega števila, v kolikor s takšno ponudbo soglaša skupščina delničarjev družbe oziroma drug ustrezen organ ter ob predpostavki, da so navedena dejstva ustrezno razkrita v prospektu.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si