Mag. Miloš Čas zaključil mandat direktorja ATVP

Mag. Milošu Času se je danes, 30. marca 2021, iztekel mandat direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Mag. Časa, ki je bil po svoji funkciji tudi predsednik Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in redni član Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), je Državni zbor RS 31. marca 2015 imenoval za direktorja ATVP, svoj 6-letni mandat pa je nastopil 4. maja 2015.

V tem obdobju so se odpravile zakonske pomanjkljivosti v prevzemni zakonodaji. Po vzoru drugih razvitih trgov se je v Sloveniji sistemsko uredilo področje alternativnih investicijskih skladov. S pojavom novih – alternativnih oblik naložb, so se odprle nove možnosti in priložnosti za celovito prenovo poslovnega in naložbenega koncepta vseh udeležencev trga finančnih instrumentov. ATVP je aktivno sodelovala pri prehodu na novo ureditev finančnih trgov, ki sta jo prinesla evropska direktiva MiFID II in uredba MiFIR. Z ustrezno prilagoditvijo notranjih procesov in nadgradnjo informacijskega sistema je udeležencem slovenskega trga finančnih instrumentov omogočila mehak prehod na nova evropska pravila trgovanja z vrednostnimi papirji in nova pravila Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Pomembna mejnika na slovenskem trgu finančnih instrumentov sta predstavljala vstop KDD v vseevropski poravnalni sistem na področju finančnih instrumentov (T2S) in  ustanovitev nove trgovalne platforme Si.Enter Ljubljanske borze leta 2017.

ATVP je sodelovala pri evropskih projektih krepitve in razvoja kapitalskega trga v Sloveniji, krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov in pri evropskem projektu financiranja malih in srednjih podjetij na kapitalskem trgu Slovenije. Poleg tega je v dialogu z drugimi deležniki na trgu finančni instrumentov sodelovala pri razvoju slovenskega kapitalskega trga.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si