Skoči do osrednje vsebine

Konec leta se izteče rok za prenos delnic iz KDD na KAD

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča imetnike nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih na skupnem namenskem računu pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD), da se 31. 12. 2021 izteče rok za prenos le-teh na trgovalne račune. Po tem datumu bodo nepreneseni vrednostni papirji prešli v lastništvo Kapitalske družbe (KAD). To pomeni, da bodo dotedanji imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev ali tistih, ki so jih nadomestili, nepovratno izgubili tako vrednostne papirje oz. njihove denarne protivrednosti kot tudi nadaljnje donose, izplačila in denarna nadomestila za te delnice. 

Januarja 2017 so se v skladu z določbami Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) ukinili registrski računi pri KDD, na katerih so se hranili vrednostni papirji državljanov, pridobljeni z lastninskim preoblikovanjem podjetij v začetku 90-ih let. Zaradi ukinitve registrskih računov so imetniki svoje nematerializirane vrednostne papirje bodisi pravočasno prenesli na trgovalne račune pri borznoposredniški družbi ali banki z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov bodisi jih opustili. Vrednostni papirji, ki so kljub opozorilom ostali na opuščenih registrskih računih, so se v skladu z novelo ZNVP-1B leta 2019 prenesli na skupni namenski račun za prenos na KAD, ki ga vodi KDD. V skladu z ZNVP-1B lahko imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih na tem računu, do 31. decembra 2021 od KDD zahtevajo prenos vrednostnih papirjev oz. denarne protivrednosti s skupnega namenskega računa za prenos na KAD na trgovalni račun. Po 31. 12. 2021 bo KDD prenesla vse nematerializirane vrednostne papirje ali druge vrednostne papirje, ki so slednje nadomestili, s skupnega namenskega računa na posebni račun KAD. S tem bodo dotedanji imetniki nepovratno izgubili tako vrednostne papirje oz. njihove denarne protivrednosti kot tudi nadaljnje donose, izplačila in denarna nadomestila za te delnice.

Več:


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si