Skoči do osrednje vsebine

Javno posvetovanje o smernicah ESMA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil slovenski prevod Smernic o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II. V zvezi s spoštovanjem navedenih smernic se mora Agencija za trg vrednostnih papirjev izjaviti, zato vabimo vse zainteresirane, da nam morebitne pripombe z utemeljenimi razlogi, zakaj teh smernic ne bi mogli izpolnjevati, posredujejo na elektronski naslov smernice@atvp.si najkasneje do petka, 29. aprila 2022.

ESMA je Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II (.docx) izdala z namenom, da pojasni uporabo nekaterih vidikov zahtev glede primernosti in storitev, ki pomenijo samo izvrševanje ali sprejemanje in posredovanje naročil strank iz direktive MiFID II, da se zagotovi skupna, enotna in dosledna uporaba tretjega odstavka 25. člena direktive MiFID II ter 55. in 56. člena delegirane uredbe MiFID II oziroma četrtega odstavka 25. člena direktive MiFID II in 57. člena delegirane uredbe 2017/565.

ESMA pričakuje, da bodo te smernice spodbudile večjo konvergenco v nadzornih pristopih in pri uporabi zahtev glede primernosti in storitev, ki pomenijo samo izvrševanje ali sprejemanje in posredovanje naročil strank iz direktive MiFID II. S podporo zagotavljanju skladnosti podjetij z regulativnimi standardi se bo, po pričakovanju ESMA, okrepila zaščita vlagateljev.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si