Skoči do osrednje vsebine

Javno posvetovanje o osnutkih tehničnih standardov na podlagi Uredbe o trgih kriptosredstev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge in Evropski bančni organ sta začela javno posvetovanje glede osnutkov tehničnih standardov, s katerimi se podrobneje urejajo nekatere zahteve iz Uredbe (EU) 2023/1114 o trgih kriptosredstev.

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je 12. julija 2023 na svoji spletni strani objavil osnutke petih regulativnih tehničnih standardov (RTS) in dveh izvedbenih tehničnih standardov (ITS), ki podrobneje urejajo določene zahteve iz Uredbe (EU) 2023/1114 o trgih kriptosredstev (Uredbe MiCA), vezane na ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP).

Tehnični standardi se nanašajo na področje: (i) uradnega obveščanja pristojnega organa matične države članice s strani nekaterih finančnih subjektov glede namere opravljanja storitev v zvezi s kriptosredstvi; (ii) vloge za pridobitev dovoljenja za CASP; (iii) obravnave pritožb strank s strani CASP; (iv) prepoznavanja, preprečevanja, obvladovanja in razkrivanja nasprotij interesov s stani CASP; ter (v) presoje nameravanih pridobitev kvalificiranih deležev CASP.

Izdajatelji kriptosredstev, ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, finančne institucije, ki poslujejo s kriptosredstvi in druga zainteresirana javnost so vabljeni, da podajo komentarje v zvezi z zadevnimi osnutki tehničnih standardov ESMA do 20. septembra 2023. Odzive lahko podajo z oddajo izpolnjenega obrazca na spletni strani ESMA.

Evropski bančni organ (EBA) je 12. julija 2023 začel javno posvetovanje glede osnutkov treh RTS in ITS, ki podrobneje urejajo nekatere zahteve iz Uredbe MiCA v zvezi z izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva (ART). Osnutka RTS in ITS podrobneje urejata zahteve glede vloge za izdajo dovoljenja za javno ponudbo ART in za prošnjo za njihovo uvrstitev v trgovanje. Osnutek RTS določa natančno vsebino informacij, ki jih morajo pristojnemu organu predložiti subjekti, ki nameravajo pridobiti kvalificirani delež v izdajatelju ART. Osnutek RTS pa podrobneje ureja zahteve iz Uredbe MiCA v zvezi z obravnavo pritožb imetnikov ART s strani izdajateljev ART. Namen osnutka RTS je zagotoviti hitro, pravično in dosledno obravnavo pritožb imetnikov ART, ter drugih zainteresiranih strani.

Zainteresirani deležniki lahko komentarje na osnutke tehničnih standardov EBA podajo do 12. oktobra 2023 na spletnih straneh EBA. Do spletne strani EBA za oddajo komentarjev na osnutka tehničnih standardov v zvezi vlogo za izdajo dovoljenja izdajateljem ART je mogoče dostopati s klikom na to povezavo, komentarje na osnutek tehničnih standardov, ki urejajo pridobivanje kvalificiranih deležev v izdajateljih ART lahko zainteresirana javnost poda na tej spletni strani EBA, komentarje na osnutek tehničnih standardov v zvezi z obravnavo pritožb imetnikov ART pa na tej povezavi.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si