Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava v zvezi z uredbo o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor (DORA)

Evropski nadzorni organi (ESMA, EBA in EIOPA) vabijo na skupno javno tehnično razpravo o Uredbi o digitalni operativni odpornosti (DORA), ki bo potekala 6. februarja od 9.30 do 15. ure. K razpravi so vabljeni vsi udeleženci, na katere se uredba nanaša, na dogodku pa bodo lahko izrazili svoja mnenja in morebitne pomisleke v zvezi s pooblastili, ki jih bodo v skladu z uredbo izvajali evropski nadzorni organi 12 do 18 mesecev po začetku veljavnosti uredbe DORA. Prijave na dogodek se sprejemajo do 31. januarja 2023.

DORA je bila objavljena v Uradnem listu EU 27. decembra 2022, začela pa bo veljati dvajseti dan od dneva objave in se bo uporabljala od 17. januarja 2025. 

Dogodek je namenjen vsem finančnim subjektom EU, ki bodo uredbo DORA uporabljali - kreditnim in plačilnim, ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih, institucijam za izdajo elektronskega denarja, ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi, centralnim depotnim družbam, centralnim nasprotnim strankam, mestom trgovanja, repozitorijem sklenjenih poslov, upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, družbam za upravljanje, izvajalcem storitev sporočanja podatkov, zavarovalnicam in pozavarovalnicam, zavarovalnim, pozavarovalnim posrednikom in posrednikom dopolnilnih zavarovanj, institucijam za poklicno pokojninsko zavarovanje, bonitetnim agencijam, upravljavcem ključnih referenčnih vrednosti, ponudnikom storitev množičnega financiranja, repozitorijem listinjenja, tretjim ponudnikom storitev IKT. 

INFORMACIJE O DOGODKU
Datum: 6. februar 2023
Program
Prijave: do 31. januarja 2023 na tej povezavi


 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si