Javna obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Agencija za trg vrednostnih papirjev obvešča javnost, da od 11. novembra 2020 poteka javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2020-1611-0127). 

Vsi zainteresirani lahko podajo pripombe in predloge na predlog zakona najkasneje do dne 25. 11. 2020 preko portala eUprava.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si