Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutkov sklepov

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutki treh splošnih aktov, ki se spreminjajo z namenom uskladitve z Zakonom o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS). Svet ATVP je sklenil, da se osnutki sklepov, pripravljani na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), posredujejo v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutek sklepov posreduje do 9. marca 2023 na elektronski naslov info@atvp.si.

Osnutki v javni obravnavi so naslednji:

 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si