Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 2. 9. 2021, seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Navedeni osnutek je bil pripravljen zaradi novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B) in novega Zakona o bančništvu (ZBan-3), na katerega se ZTFI-1B sklicuje. V osnutek pa so bile vključene tudi ustrezne dopolnitve, kot posledica novega Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) in Uredbe (EU) št. 2019/2033 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek lahko zainteresirana javnost posreduje ATVP najkasneje do dne 10. 9. 2021.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si