Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Svet ATVP je sklenil, da se osnutek smernic, pripravljen na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), posreduje v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutek smernic posreduje do vključno 20. marca 2023 na elektronski naslov info@atvp.si. 

Osnutek Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravila z namenom, da se zagotovi enotno razumevanje in izvajanje določb ZPPDFT-2, veljajo za tiste zavezance iz 4. člena ZPPDFT-2, nad katerimi izvaja nadzor. V osnutku smernic so podane usmeritve glede izvajanja posameznih določb ZPPDFT-2, predvsem tistih, ki se nanašajo na:

  • oceno in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
  • izvajanje ukrepov za poznavanje stranke;
  • posebni obliki pregleda stranke;
  • sporočanje podatkov;
  • vzpostavitev funkcije pooblaščenca, zagotavljanje strokovnega usposabljanja in organizacijo notranjih kontrol ter hrambo podatkov.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si