Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka sklepa s področja ZTFI-1

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Sklepa o dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se navedeni osnutek splošnega akta, pripravljenega na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutek sklepa posreduje do 1. decembra 2023 na elektronski naslov info@atvp.si.

Z osnutkom Sklepa o dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe se med banke, na katere lahko borznoposredniška družba deponira denarna sredstva stranke, dodajo tudi banke z dovoljenjem, pridobljenim v tretji državi iz Skupine sedmih (G7). Te so Japonska, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Kanada.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si