Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka sklepa s področja ZPIZ-2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah Sklepa o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 16. maja 2022. 

Osnutek Sklepa o spremembah Sklepa o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja vsebuje spremembo 9. točke 5. člena Sklepa, ki določa podatke oziroma informacije, ki naj jih vsebuje potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja v zvezi obveščanjem za člane o prihodnjih pravicah iz naslova dodatnega zavarovanja in možnostih izplačila ob rednem prenehanju dodatnega zavarovanja, ki bodo v letu izdajanja potrdila dopolnili 58. leto starosti.

Z namenom ustreznega informiranja članov pokojninskega sklada, ki bodo v letu izdaje potrdila dopolnili 58 let, in vseh članov, ki so 58 let že dopolnili, pa še niso prejeli informacije o prihodnjih pravicah iz naslova dodatnega zavarovanja in možnostih izplačila ob rednem prenehanju zavarovanja se s priloženo novelo spreminja 9. točka 5. člena Sklepa, in sicer z razširitvijo podatkov oz. informacij, ki jih morajo upravljavci pokojninskih skladov posredovati tem članom pokojninskega sklada o prihodnjih pravicah iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si