Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka sklepa s področja ZOAIS

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Sklepa o dokumentaciji specialnega investicijskega sklada in upravljavca specialnega investicijskega sklada. Svet ATVP je sklenil, da se navedeni osnutek splošnega akta, pripravljenega na podlagi določb Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS) posreduje v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutka sklepov posreduje do 29. junija 2023 na elektronski naslov info@atvp.si.

Osnutek Sklepa o dokumentaciji specialnega investicijskega sklada in upravljavca specialnega investicijskega sklada določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, iz katere izhaja, da upravljavec alternativnih investicijskih skladov (AIS), ki bo upravljal specialni investicijski sklad (SIS) izpolnjuje pogoje, ki jih za upravljavca vrste SIS, za katerega se vodi postopek o izdajo dovoljenja za upravljanje, zahteva ZOAIS. Osnutek sklepa določa tudi način predložitve dokumentacije iz tretjega odstavka 77. člena ZOAIS.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si