Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka sklepa s področja ZISDU-3

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov. Svet ATVP je sklenil, da se navedeni osnutek splošnega akta, pripravljenega na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), posreduje v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutek sklepa posreduje do 2. novembra 2023 na elektronski naslov info@atvp.si.

Z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov se spreminja besedilo 6. člena (postopek izvedbe prodaje) Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 158/22).


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si