Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka sklepa o uporabi Smernic EBA

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z osnutkom Sklepa o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek lahko zainteresirana javnost posreduje ATVP najkasneje do 4. novembra 2022.

Evropski bančni organ (EBA) je 29. julija 2022 na svojih spletnih straneh objavil Smernice o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 (.docx), namenjene investicijskim podjetjem in pristojnim organom. Smernice v skladu s četrtim odstavkom 43. člena Uredbe (EU) 2019/2033 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja podrobneje opredeljujejo merila, ki jih pristojni organi lahko upoštevajo pri izvzetju investicijskih podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega odstavka te uredbe.

Povezan dokument:
- osnutek Sklepa o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 (.docx)


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si