Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka sklepa ATVP

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je seznanil z osnutkom Sklepa o naložbah v nepremičnine in nepremičninske namenske družbe ter dodatnih likvidnih sredstvih nepremičninske investicijske družbe in sklenil, da se osnutek posreduje v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutek sklepa posreduje do 15. decembra 2022 na elektronski naslov info@atvp.si.

ATVP je osnutek Sklepa o naložbah v nepremičnine in nepremičninske namenske družbe ter dodatnih likvidnih sredstvih nepremičninske investicijske družbe pripravila na podlagi 126. člena Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22). Sklep določa pogoje in merila v zvezi z naložbami v nepremičnine in nepremičninske namenske družbe ter pogoje in merila v zvezi z dodatnimi likvidnimi sredstvi nepremičninske investicijske družbe.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si