Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka novele Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 10. 3. 2021, seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek lahko zainteresirana javnost poda ATVP najkasneje do dne 19. 3. 2021.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si