Skoči do osrednje vsebine

Informacija o izvedenem nadzoru nad poročanjem javnih družb o revidiranih računovodskih izkazih za leto 2007

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je v postopku nadzora nad poročanjem o letnih poslovnih rezultatih nad 105 družbami, ki so imele na dan 30. 6. 2008 status javne družbe, ugotovila kršitve pri 13 javnih družbah. Agencija je pri slednjih izrekla naslednje ukrepe:

a) desetim družbam je poslala zahteve s katerimi jih je pozvala k izpolnitvi svojih obveznosti (predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2007 in/ali povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007 in/ali objavo povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007). Vse javne družbe, katerim so bile poslane zahteve so obveznosti iz zahtev izpolnile.

b) Trem družbah pa Agencija, kljub ugotovljeni kršitvi (pomanjkljivi povzetki revidiranega letnega poročila za leto 2007), ni izrekla nobenega ukrepa, in sicer iz razlogov:

- v preteklosti je Agencija v primeru tovrstnih kršitev ukrepala (zgolj) z izrekom opozorila (takšne možnosti poglavje 3.7. ZTFI ne predvideva več),

- v bodoče obveznosti objave povzetka revidiranega letnega poročila javne družbe ne bodo več imele, zaradi česar namen sankcioniranja, ki je tudi v opozarjanju izdajateljev (˝vzgojna funkcija nadzora˝) glede njihovih (obstoječih in bodočih) obveznosti, ne obstoji več.Informacija o izvedenem nadzoru nad poročanjem javnih družb o polletnih rezultatih poslovanja v poslovnem obdobju od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008

Agencija je v postopku nadzora nad 23 javnimi družbami, ki so imele na dan 1. 9. 2008 delnice uvrščene v kotacijo na borzi (prva in standardna kotacija), ugotovila, da so vse družbe obveznosti iz naslova polletnih poročil za obdobje od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 izpolnile, zato Agencija ni izrekla nobenega ukrepa.

 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si