Skoči do osrednje vsebine

Funkcionalna specifikacija sistema za poročanje transakcij

30.10.2008: Prehod v produkcijo

S 3.11.2008 se začenja produkcijsko poročanje po novi specifikaciji. Zavezanci za poročanje morajo poročati po novih zahtevah že 3.11.2008, ne glede na to, kdaj je bila transakcija, ki jo poročajo, izvršena.

24.10.2008: Nova verzija funkcionalne specifikacije

Nova verzija vsebuje spremenjeno XML shemo, pri čemer spremembe ne vplivajo na vsebino poročila. Specifikacija je na boljo tukaj.

14.10.2008: Testiranje nove verzije sistema za poročanje transakcij

13.10.2008 je Agencija vzpostavila testno okolje nove verzije sistema za poročanje transakcij. Glede na to, da zavezanci sistem že dobro poznajo in da gre le za manjše spremembe v obstoječem sistemu, je potrebno testirati najmanj naslednje:

  1. Pošiljanje datoteke v trenutno veljavnem formatu oziroma v skladu s trenutno veljavno XML shemo (kompatibilnost).
  2. Pošiljanje datoteke v novem formatu oziroma v skladu z novo XML shemo, pri čemer datoteka vsebuje samo transakcije s finančnimi instrumenti identificiranimi z ISIN kodo (brez AII).
  3. Pošiljanje datoteke v novem formatu oziroma v skladu z novo XML shemo, pri čemer datoteka vsebuje tudi transakcije s finančnimi instrumenti identificiranimi z AII oznako (z AII).

 

Trgi, ki uporabljajo AII, so (ažuriran seznam je na http://mifiddatabase.cesr.eu):
(XBRD) LIFFE BRUSSELS - Belgium
(XMAT) EURONEXT PARIS MATIF - France
(XMON) EURONEXT PARIS MONEP - France
(XEUR) EUREX DEUTSCHLAND - Germany
(XADE) ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET - Greece
(XEUE) EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES - Netherlands
(MFOX) NYSE EURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPCOES - Portugal
(XLIF) THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE (LIFFE) - United Kingdom

Zavezanci, ki ne poslujejo na teh trgih, ne bodo imeli pravih podatkov o transakcijah s finančnimi instrumenti identificiranimi z AII, ki bi jih lahko poslali v testno okolje za namene testiranja. Zato bodo morali uporabiti testne (izmišljene) podatke, lahko pa tudi ustrezno modificirajo vzorčno XML datoteko iz funkcionalne specifikacije.

Kljub temu, da nekateri zavezanci verjetno transakcij s finančnimi instrumenti identificiranimi z AII ne bodo poročali ali jih bodo poročali zgolj občasno, je zaradi zagotovitve stabilnega in enotnega sistema za poročanje nujno, da zavezanci v polni meri prilagodijo svoje informacijske sisteme ter polno implementirajo zahteve iz funkcionalne specifikacije. Poleg uvedbe oznake AII je glavna sprememba še poročanje količine za transakcije s finančnimi instrumenti, kjer se cena poroča v odstotkih.

14.8.2008: Zaradi zahtev CESR (projekt TREM) je Agencija pripravila novo verzijo funkcionalne specifikacije sistema za poročanje transakcij po 275. členu ZTFI

Osnutek nove verzije je z označenimi spremembami na voljo tukaj. Spremeni se tudi XML shema, čeprav se ohrani kompatibilnost z obstoječo verzijo.


Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si