Skoči do osrednje vsebine

Evropski nadzorni organi predstavljajo skupno razumevanje zelenega zavajanja in opozarjajo na tveganja

Evropski nadzorni organi (ESMA, EBA in EIOPA, skupaj ESA)  so objavili svoja poročila o zelenem zavajanju v finančnem sektorju. V poročilih so ESA predstavili skupno razumevanje zelenega zavajanja (greenwashing), ki se uporablja za udeležence na trgu v vseh njihovih pristojnostih – bančništvo, zavarovalništvo, pokojnine in finančni trgi.

ESA razumejo zeleno zavajanje kot prakso, pri kateri dejanja ali sporočila v zvezi s trajnostjo ne odražajo jasnega in poštenega osnovnega namena trajnosti subjekta, finančnega produkta ali finančnih storitev. Ta praksa je lahko zavajajoča za potrošnike, vlagatelje ali druge udeležence na trgu. Prav tako se lahko zavajajoče trditve, povezane s trajnostjo, pojavijo in širijo namerno ali nenamerno in v zvezi s subjekti in izdelki, ki so znotraj ali zunaj pristojnosti regulativnega okvira EU. 

Pristojni organi in ESA si zato prizadevajo, da bi zagotovili zaščito potrošnikov in vlagateljev, podprli celovitost trga in ohranili zaupanja vredno okolje za trajnostne finance. Glede na integrirano naravo finančnega sistema evropski nadzorni organi delujejo usklajeno pri obravnavanju zelenega zavajanja.

ESMA v poročilu ocenjuje, katera področja trajnostnih naložb so bolj izpostavljena tveganju zelenega zavajanja. Namen poročila je prispevati k preprečevanju zelenega zavajanja s prepoznavanjem področij oz. tveganj, med drugim tudi tako, da nadzor razkritij v zvezi s trajnostjo vključuje v skupne evropske nadzorniške prioritete, ki jih nadalje v svoja področja nadzora vključujejo tudi posamezne države članice.

Poročilo vsebuje tudi ocene za ključne sektorje v pristojnosti ESMA - izdajatelji, upravljavci naložb, skrbniki referenčnih vrednosti in ponudniki investicijskih storitev. Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si