ESMA zaradi kršitev uredbe EMIR izrekla globo v višini 238.500 EUR

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je v nadzornem postopku pri repozitoriju sklenjenih poslov, podjetju UnaVista Limited iz Velike Britanije (ki je bil kljub poteku prehodnega obdobja po brexitu v tem postopku še vedno v pristojnosti ESMA), ugotovil številne kršitve uredbe ESMA in mu izrekel globo v višini 238.500 evrov.  

Kršitve, storjene med leti 2016 in 2018, se nanašajo na obveznost zagotavljanja celovitosti (integritete podatkov) in obveznosti omogočanja neposrednega in takojšnjega dostopa regulatorjem do podatkov o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, da bi lahko ti izvajali svoje pristojnosti in obveznosti.

Repozitorij sklenjenih poslov UnaVista se lahko zoper odločitev ESMA pritoži pri skupnem odboru za pritožbe evropskih nadzornih organov. Vendar taka pritožba nima odložilnega učinka, čeprav lahko odbor za pritožbe začasno prekine uporabo odločbe v skladu s členom 60 (3) uredbe ESMA.

Odločitev je ESMA objavila na svoji spletni strani. Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si

  Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19: 
  - Izpolnjevanje pogoja PCTvstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. 
  - Spremembe pri vodenju upravnih zadev ATVP