Skoči do osrednje vsebine

ESMA vabi k posredovanju mnenj v zvezi s krajšanjem cikla poravnave

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) poziva vse udeležence na trgu, zlasti pa predstavnike tržne infrastrukture (mesta trgovanja, centralne nasprotne stranke in centralno depotno družbo) njihove člane in udeležence, druga investicijska podjetja, izdajatelje, upravljavce skladov, male in institucionalne vlagatelje ter njihove predstavnike, da podajo svoja mnenja na vprašanja, zastavljena v posvetovalnem dokumentu

Odkar je uredba CSDR stopila v veljavo, so se finančni trgi in tehnologija razvijali in prilagajali spremembam na trgu. Dogodki na trgu so v preteklih letih spodbudili nekatere jurisdikcije zunaj EU, da skrajšajo svoje cikle poravnave na T+1 (ali celo T+0), da bi zmanjšali tveganje nasprotne stranke (in s tem zahteve po zavarovanju s premoženjem) ter tveganja, povezana s prekomerno nestanovitnostjo med trgovanjem in poravnavo. S tehnološkega vidika lahko ureditev za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence  (DLT) odpre priložnosti za izboljšave učinkovitosti v celotnem življenjskem ciklu trgovanja in po trgovanju, vključno s potencialno takojšnjo poravnavo. 

ESMA meni, da je vprašanje trenutnega trajanja cikla poravnave potrebno ponovno preučiti. Skrajšanje cikla poravnave v EU bi lahko prineslo koristi v smislu večje učinkovitosti in zmanjšanja kreditnega tveganja nasprotne stranke ter s tem povezanih potreb po zavarovanju. Prav tako bi krajši cikel poravnave  povečal konkurenčnost in privlačnost finančnih trgov EU, kar je tudi cilj unije kapitalskih trgov.

Vsi zainteresirani lahko v zvezi z objavljenim dokumentom posredujete svoje mnenje do 15. decembra 2023, na tej povezavi. Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si