Skoči do osrednje vsebine

ESMA v načrtu na področju trajnostnega financiranja v ospredje postavlja boj proti zelenemu zavajanju (greenwashing)

Evropski regulator za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil načrt na področju trajnostnega financiranja (ESG) 2022-2024, ki opredeljuje tri prednostne naloge:

-    reševanje problema zelenega zavajanja in spodbujanje preglednosti,

-    krepitev pristojnosti nacionalnih nadzornih organov (NCA) in ESMA na področju ESG in

-    spremljanje, ocenjevanje in analiziranje tveganj na trgu trajnostnega financiranja.


ESMA je aktivno pristopila k pripravi pravil ESG ter k njihovi dosledni uporabi in nadzoru s sprejetjem potrebnih ukrepov, namenjenih varstvu vlagateljev v EU. V načrtu ESMA določa, kako se bodo zastavljene naloge trajnostnega financiranja v več sektorjih izvajale v naslednjih treh letih.

Zavedanje problema zelenega zavajanja (greenwashing) in spodbujanje preglednosti je pomembno zaradi naraščajočega povpraševanja po naložbah v ESG in hitro razvijajočih se trgih, ki ustvarjajo prostor za širjenje zavajajočih informacij glede okoljske odgovornosti podjetja (t.i. zeleno zavajanje). Gre za  zapleteno prakso, ki ima različne oblike, vzroke in lahko škodljivo vpliva na vlagatelje, ki želijo investirati v trajnostne naložbe.  Zato je preiskovanje zelenega zavajanja, opredelitev njegovih temeljnih značilnosti in obravnavanje, z usklajenim delovanjem v več sektorjih in iskanje skupnih rešitev v EU, ključnega pomena za varstvo vlagateljev. 

Vedno večji pomen trajnostnega financiranja zahteva, da NCA in ESMA razvijajo znanja in veščine, ki presegajo njihova tradicionalna področja dela, da bi razumeli in obravnavali posledice trajnostnega financiranja in nove tržne prakse. ESMA bo z večletnim programom usposabljanja in z omogočanjem izmenjave izkušenj med NCA na področju nadzora pomagala krepiti svoje in pristojnosti NCA na področju ESG.   

V zvezi s spremljanjem, ocenjevanjem in analiziranjem tveganj na trgu ESG je cilj identificirati nastajajoče trende, tveganja in ranljivosti, ki lahko močno vplivajo na varstvo vlagateljev in stabilnost finančnih trgov.

ESMA bo te tri prednostne naloge obravnavala z obsežnim seznamom ukrepov v sektorjih upravljanja naložb, investicijskih storitev, razkritjih izdajateljev, referenčnih merilih, bonitetnih in ESG ocen, trgovanja in finančnih inovacij. Več teh ukrepov bo prispevalo tudi k izpolnjevanju prenovljene strategije trajnostnega financiranja Evropske komisije 2021Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si