Skoči do osrednje vsebine

ESMA spodbuja udeležence na trgu in pristojne organe, da se pripravijo na uveljavitev uredbe MiCA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) pripravlja izvedbo uredbe o trgih kriptosredstev (MiCA), ki bo okrepila zaščito imetnikov kriptosredstev, stranke ponudnikov storitev kriptosredstev ter finančno stabilnost in celovitost finančnih trgov. Začetek veljavnosti MiCA predstavlja osnovo za vzpostavitev enotnih nadzorniških pravil za izdajanje kriptosredstev, trgovanje in zagotavljanje storitev, saj so le-ta trenutno zelo različna v članicah EU.

ESMA opozarja imetnike kriptosredstev in stranke ponudnikov storitev kriptosredstev, da MiCA ne obravnava vseh različnih tveganj, povezanih s temi produkti. Številna kriptosredstva so po naravi zelo špekulativna in nagnjena k novim operativnim ali varnostnim tveganjem zaradi osnovne tehnologije, ki je še vedno v relativno začetni fazi razvoja. Tudi z uvedbo MiCA se morajo mali vlagatelji zavedati, da "varnih" kriptovalut ne bo. 

Za imetnike kriptosredstev in trenutne ali bodoče stranke storitev kriptosredstev v EU je pomembno, da se zavedajo, da poleg tveganj, povezanih s kriptosredstvi, pravila MiCA o zagotavljanju storitev kriptosredstev ne bodo vstopila v uporabo do decembra 2024. To pomeni, da imetniki kriptosredstev in stranke ponudnikov storitev kriptosredstev v tem obdobju ne bodo deležni nobenih regulativnih in nadzornih zaščitnih ukrepov na ravni EU ali pravnih mehanizmov iz uredbe, kot npr. možnost vložitve uradnih pritožb pri nacionalnih pristojnih organih proti ponudnikom storitev kriptosredstev. Glede na to časovnico bi morali biti imetniki kriptosredstev in stranke ponudnikov storitev kriptosredstev seznanjeni z nadomestnimi mehanizmi in zaščitami, ki so trenutno na voljo v njihovi jurisdikciji (ali pomanjkanju le-teh).

ESMA in njene članice so zavezani k postavitvi močnega regulativnega okvira za dosleden, učinkovit in močan nadzor (in izvrševanje, kjer je potrebno). Zato bi morali pristojni organi med drugim nameniti ustrezna sredstva za izvajanje MiCA od samega začetka, čim prej vzpostaviti postopke izdaje dovoljenj in stopiti v stik s potencialnimi prosilci, uskladiti  nadzorne prakse v zvezi z dovoljenjem ponudnikov storitev kriptosredstev na podlagi skupnih najboljših praks po vsej EU, v izogib regulativni arbitraži in izmenjavati informacije o zahtevah za izdajo dovoljenj, zlasti v zvezi z globalnimi kripto podjetji.

Poleg sodelovanja pri javnih posvetovanjih lahko udeleženci na trgu, ki sodijo v področje uporabe MiCA, že začnejo izvajati ukrepe za zagotovitev nemotene uveljavitve in izvajanja uredbe. 

Subjekti, ki ponujajo storitve kriptosredstev in so dejavni v več kot eni državi članici, morajo, v skladu z lokalno veljavno zakonodajo, še naprej spoštovati vse veljavne lokalne zakone do konca prehodnega obdobja. 

Za podjetja iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve ali dejavnosti kriptosredstev, ESMA poudarja, da so v skladu z MiCA strogo omejena na primere, ko se taka storitev začne na izključno lastno pobudo stranke.

V fazi celotne uveljavitve MiCA (od začetka veljavnosti do datuma popolne uporabe decembra 2024) bo ESMA, skupaj s pristojnimi organi in drugimi nadzorniki EU, pripravila tehnične standarde in smernice, ki bodo natančno določali, kako bodo nova pravila veljala za izdajatelje, ponudnike in ponudniki storitev kriptosredstev. 

Če razmišljate o nakupu kriptosredstev ali z njimi povezanih izdelkov in storitev, se vedno vprašajte naslednje:
 • Ali si lahko privoščite, da izgubite ves vloženi  denar?
 • Ali ste pripravljeni prevzeti visoka tveganja, da bi zaslužili obljubljene donose?
 • Ali razumete značilnosti kriptosredstev oziroma povezanih produktov in storitev?
 • Ali poslujete z uglednim podjetjem/strankami? 
 • Ali so za podjetja/stranke, s katerimi poslujete, pristojni organi izdali opozorilo? 
 • Ali znate učinkovito zaščititi naprave, ki jih uporabljate za nakup, shranjevanje ali prenos kriptosredstev, vključno z vašim zasebnim ključem?


Izjava ESMA v angleškem jeziku.

Vabljeni k ogledu že izdanih opozoril ESMA v zvezi s kriptosredstvi:

-    Skupno opozorilo Evropskih finančnih nadzornikov (ESAs) (.docx)

-    ESMA opozarja na tveganja investicijskih podjetij, ki ponujajo neregulirane produkte in storitveNazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si