ESMA ponovno podaljšala ukrep poročanja neto kratkih pozicij, višjih od 0,1 %

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je podaljšal ukrep, da imetniki neto kratkih pozicij v delnicah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu EU, obvestijo nacionalni pristojni organ o tem, ali pozicija po uveljavitvi te odločitve ESMA, dosega oziroma presega 0,1-odstotka izdanega osnovnega kapitala.

Pandemija COVID-19 ima še vedno resne učinke na gospodarstvo v EU, pri čemer so obeti za okrevanje v prihodnje še vedno negotovi. Medtem ko so finančni trgi EU delno okrevali, so razmere še vedno nepredvidljive, zlasti v luči napovedanega novega vala okužb. 

ESMA meni, da bo podaljšani ukrep nacionalnim pristojnim organom omogočal učinkovito in hitro reševanje morebitnih groženj integriteti trga, pravilnemu delovanju trgov in finančni stabilnosti v zgodnji fazi, ter pravočasen odziv v primerih stresnih znakov na trgu. 

Ukrep se uporablja od 18. septembra 2020 za obdobje treh mesecev.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si