ESMA podaljšala ukrep poročanja neto kratkih pozicij, višjih od 0,1 %

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je podaljšal ukrep, da imetniki neto kratkih pozicij v delnicah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu EU, obvestijo nacionalni pristojni organ o tem, ali pozicija po uveljavitvi te odločitve ESMA, dosega oziroma presega 0,1-odstotka izdanega osnovnega kapitala.

Podaljšani ukrep po mnenju ESMA nacionalnim pristojnim organom omogoča učinkovito in hitro reševanje morebitnih groženj integriteti trga, pravilnemu delovanju trgov in finančni stabilnosti v zgodnji fazi, ter pravočasen odziv v primerih stresnih znakov na trgu. Pandemija COVID-19 ima še vedno resne in škodljive učinke na gospodarstvo v EU, obeti za prihodnje okrevanje pa ostajajo negotovi. Kljub temu, da so finančni trgi v EU delno okrevali, lahko taka negotovost ogrozi njihov prihodnji razvoj in stabilnost finančnega sistema v EU.  

Ukrep se uporablja od 17. junija 2020 za obdobje treh mesecev.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si