ESMA podaljšala ukrep poročanja neto kratkih pozicij do 19. marca 2021

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je vnovič podaljšal ukrep, po katerem morajo imetniki neto kratkih pozicij v delnicah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu EU, obvestiti nacionalni pristojni organ o tem, ali pozicija dosega, presega ali pade pod  0,1-odstotka izdanega osnovnega kapitala. Ukrep bo veljal do 19. marca 2021.

Kljub nekoliko izboljšanemu stanju na finančnih trgih zaradi pozitivnih novic glede cepiv, ima pandemija COVID-19 še vedno resne učinke na gospodarstvo v EU, pri čemer so obeti za okrevanje v prihodnje še vedno negotovi. 

Ukrep se uporablja od 19. decembra 2020 za obdobje treh mesecev. ESMA verjame, da bo ta odločitev še naprej v podporo nacionalnim pristojnim organom, da lahko že v zgodnji fazi  zaznajo morebitne grožnje finančni stabilnosti in urejenemu delovanju trgov.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si