Skoči do osrednje vsebine

ESMA opozarja podjetja na MiFID II pravila glede trženja investicijskih storitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v posebni izjavi opozarja podjetja s sedežem v tretjih državah na MiFID II pravila glede ponujanja investicijskih storitev neprofesionalnim ali profesionalnim strankam. 

Po koncu prehodnega obdobja  v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU (brexit), ki se je izteklo 31. 12. 2020, so se pojavile nekatere vprašljive prakse podjetij, ko naj bi stranka na izključno lastno pobudo zaprosila podjetje, da ta zanjo izvede investicijsko storitev. To nekatera podjetja izvajajo na način, da v svoje pogoje poslovanja vključijo splošne določbe ali z uporabo spletnih pojavnih okenc »strinjam se«, pri čemer stranka navede, da se katerakoli transakcija izvrši na njeno izključno pobudo. Z navedenim se podjetja iz tretjih držav poskušajo izogniti MiFID II zahtevam.

ESMA opozarja podjetja, da »če podjetje iz tretje države privablja stranke ali potencialne stranke v EU, ali promovira oziroma oglašuje investicijske storitve ali posle skupaj s pomožnimi investicijskimi storitvami v EU, se to ne bi smelo šteti za storitev, ki se zagotavlja na izključno lastno pobudo stranke«. Navedeno velja »ne glede na katerokoli pogodbeno določbo ali izjavo o omejitvi odgovornosti, ki naj bi na primer navedla, da se bo štelo, da se podjetje iz tretje države odziva na izključno pobudo stranke«.

Poleg tega ESMA dodatno poudarja, da:

  • zagotavljanje investicijskih storitev v EU brez ustreznega dovoljenja v skladu z EU in nacionalno zakonodajo, ki velja v državah članicah, izpostavlja ponudnike teh storitev tveganju uvedbe nadzornih in kazenskih postopkov ter uporabi ustreznih sankcij zoper to podjetje in
  • pri uporabi storitev ponudnikov investicijskih storitev, ki nimajo ustreznega dovoljenja v skladu z zakonodajo EU in držav članic, vlagatelji lahko izgubijo zaščito, ki so jo drugače deležni v skladu z ustreznimi pravili EU, vključno s kritjem v okviru sistema jamstva za terjatve vlagateljev v skladu z Direktivo 97/9/ES.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si